Jak wziąć kredyt hipoteczny?

Jak wziąć kredyt hipoteczny?

Nadal spora część Polaków ubiega się o kredyt hipoteczny, by móc spełnić swoje marzenie o własnym „M”. Bez względu na rodzaj nieruchomości czy lokalizację mieszkania albo domu, warunku, jakie musi spełnić potencjalny kredytobiorca, są takie same. W przypadku kredytów hipotecznych wdrożona została tzw. Rekomendacja S, zgodnie z którą chronione są interesy kredytobiorca, jak i instytucji […]

Read More
Wycena domu w Poznaniu

Wycena domu w Poznaniu

Kupno domu zawsze jest sporą inwestycją, niezależnie od tego, czy ma on już właściciela, czy jest świeżo zbudowany albo w trakcie realizacji. Taka transakcja powinna być oparta na rzetelnej wiedzy dotyczącej realnej wartości obiektu. Na tej podstawie wyznacza się cenę kupna, korzystną dla sprzedającego i akceptowalną przez nabywcę. Rynek nieruchomości jest zróżnicowany w różnych regionach […]

Read More