Wydajne i bezpieczne dozowniki wibracyjne materiałów sypkich

Wydajne i bezpieczne dozowniki wibracyjne materiałów sypkich

Dal celów marketingowych często używa się określenia – urządzenie inteligentne. Oczywiście ma to niewiele wspólnego z psychologicznym pojęciem inteligencji. Pod tym słowem kryje się raczej właściwość polegająca na samoczynnym reagowaniu  na zmienne potrzeby. Ma to wpływ na szybkość, precyzję i wydajność maszyny. Inteligentnymi w tym znaczeniu można nazwać dozowniki wibracyjne materiałów sypkich.

Read More