Właściwości rur stosowanych do instalacji systemów kanalizacyjnych