Zastosowanie geokompozytów w inżynierii budowlanej.

Zastosowanie geokompozytów w inżynierii budowlanej.

Geokompozyty to specyficzny rodzaj materiałów geosyntetycznych. Są one połączeniem kilku geosyntetyków w celu wykorzystania ich właściwości w jednym zastosowaniu. Najczęściej w skład geokompozytów wchodzą: geotkaniny, geomembrany, geowłókniny, geosiatki, geopianki czy też maty bentonitowe. Zastosowanie geokompozytów w inżynierii budowlanej jest stosunkowo szerokie. Wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność rozwiązania konkretnych problemów – geotechnicznych, geologicznych czy też hydrologicznych. W każdym razie, ich wdrożenie w wielu inwestycjach budowlanych, zapewnia nam wydłużenie okresu ich przydatności, wzmocnienie trwałości oraz odporności na obciążenia eksploatacyjne.

Jak szerokie jest zastosowanie geokompozytów w inżynierii budowlanej?

Przede wszystkim, musimy sobie tutaj wyszczególnić pewne grupy materiałów geokompozytowych. To właśnie każda z nich będzie znajdywać swoje zastosowanie w poszczególnych przypadkach, przy rozwiązywaniu poważnych problemów technicznych i inżynieryjnych.

  • Geokompozyty do wzmacniania gruntów – są to najczęściej geowłókniny z dodatkowym czynnikiem wzmacniającym w postaci chociażby geosiatki.
  • Geokompozyty do wzmacniania nawierzchni bitumicznej – ich konstrukcja jest oparta o włókna szklane, lub o siatkę. Najczęściej wbudowywane są w przypowierzchniową warstwę nawierzchni bitumicznej, zapewniając większą odporność na odkształcenia i ścieranie w wyniku obciążeń eksploatacyjnych.
  • Geokompozyty drenażowe i drenażowo-uszczelniające – rdzeń geokompozytu jest połączony z geowłókniną filtracyjną. W przypadku uszczelniających będzie to dodatkowe połączenie z geomembraną. Stosowane przede wszystkim przy budowie systemów drenażowych oraz zapór wodnych w gruncie.
  • Geokompozyty przeciwerozyjne – przede wszystkim składają się z geosiatki oraz maty przeciwerozyjnej. Geosiatka pełni tutaj rolę wzmacniającą oraz zabezpieczającą. Stosowane wszędzie tam, gdzie należy zabezpieczyć grunt przed erozją. Najczęściej na różnorodnych stromych zboczach, skarpach, nasypach, jak również na składowiskach odpadów.

Z całą więc pewnością, zastosowanie geokompozytów w inżynierii budowlanej, jest stosunkowo szerokie. Wystarczy tylko spojrzeć na powyższą listę aby przekonać się, iż każda z grup materiałowych w tym zakresie będzie mieć kilka co najmniej konkretnych zastosowań.

Zalety stosowania geokompozytów.

Skoro ustaliliśmy, iż zastosowanie geokompozytów jest bardzo szerokie, to warto jeszcze sobie powiedzieć o tym, jakie płyną z tego tytułu korzyści. Bo, że płyną to chyba oczywiste, skoro są tak chętnie wykorzystywane przy wielu, różnorodnych inwestycjach.

Do najważniejszych korzyści, jakie zapewniają nam geokompozyty dla inżynierii budowlanej, należy tutaj zaliczyć przede wszystkim wzmocnienie struktury realizowanych inwestycji. Zapewniają nam możliwość rozwiązywania poważnych trudności inżynieryjnych. Dzięki zastosowaniu geokompozytów można podnieść znacznie wytrzymałość danej inwestycji. W niektórych przypadkach, dopiero zastosowanie geokompozytów umożliwia dalszą realizację inwestycji. Wynika to często z tego, iż warunki geologiczne w terenie, w którym ma przebiegać przykładowo nowa droga są tak fatalne, iż bez dodatkowe wzmocnienia i stabilizacji gruntu, droga po prostu nie będzie się nadawała do eksploatacji.

Podsumowanie

Jednym słowem, są to materiał bardzo nowoczesne i szalenie pożyteczne w wielu przypadkach. Warto więc wiedzieć, po jakiego rodzaju geosyntetyki sięgnąć, jeśli chcemy osiągnąć konkretne efekty swojej pracy.

Author Image
admin