Odwadnianie metodą igłofiltrową.

Odwadnianie metodą igłofiltrową.

Zdecydowanie jedną z najpopularniejszych i zarazem najskuteczniejszych metod odwadniania na duża skalę, jest wykorzystanie igłofiltrów. Jest to stosunkowo młoda technologia, polegająca głównie na odsysaniu wód gruntowych z terenu objętego robotami ziemnymi, celem nie dopuszczenia do podmywania wykopów. Wynika to z faktu tego, iż pozwolenia wodzie gruntowej na przedostanie się do wykopów i jej wypompowanie dopiero na tym etapie jest utrudniające dla ciągłości pracy, toteż rozwiązanie z igłofiltrami będzie ten proces znacznie upraszczać. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej, jak wygląda kwestia przeprowadzania odwadniania za pomocą zestawów igłofiltrowych.

Zestaw igłofiltrowy i jego konstrukcja.

Budowa całego, kompletnego zestawu igłofiltrowego, jest stosunkowo prosta. Składa się on w zasadzie z trzech elementów, a są to po kolei: igłofiltry, kolektor ssawny i agregat pompowy. Każdy z tych trzech elementów ma swoją, niezwykle istotną rolę w całym procesie osuszania terenów podmokłych. Poniżej opiszemy funkcję każdego z tych elementów.

  • Igłofiltry – są to specjalnie przygotowanie rury PCV, o długości od czterech do sześciu metrów, z jednej strony zakończone perforowaniem, umożliwiającym zasysanie wody gruntowej. Strona perforowana będzie usadawiana w gruncie na głębokości około pół metra większej niż planowana głębokość prowadzenia robót ziemnych, zaś drugi koniec, przyłączony do kolektora ssawnego.
  • Kolektor ssawny – jest to gruba rura z króćcami przyłączeniowymi do około 10 igłofiltrów. Króćce będą wypuszczane z kolektora w odstępie co pół metra, co umożliwi swobodny wybór szerokości montażu igłofiltrów. Kolektory ssawne mogą być łączone ze sobą, a następnie w określonej z góry ilości podłączone do agregatu pompowego.
  • Agregat pompowy – do niego podłączone będą kolektory, a jego zadaniem jest wytworzenie podciśnienia w całej instalacji, celem odsysania wody znajdującej się w gruncie w bezpośrednim sąsiedztwie końcówki roboczej igłofiltrów. W zależności od mocy agregatu, będziemy mogli podłączyć do niego określoną ilość igłofiltrów danej średnicy. Z reguły, agregaty do odwodnień igłofiltrowych będą precyzyjnie w tym zakresie oznaczone, więc nie powinniśmy mieć trudności z prawidłowym dopasowaniem agregatu do danego odwadniania.

Zaopatrzenie w zestawy igłofiltrowe.

Trzeba tutaj jednak powiedzieć, iż kompletne zestawy igłofiltrowe będą dość kosztowne, toteż w przypadku firm, które nie zajmują się zbyt dużo tego typu pracami, a osuszanie terenów podmokłych będzie dla nich sporadycznym wyzwaniem, zupełnie nieopłacalne będzie kupienie zestawu na własność. W takich przypadkach lepsza będzie specjalistyczna wypożyczalnia pomp i igłofiltrów, gdzie będzie można za o wiele mniejsze pieniądze, zaopatrzyć się w zestaw igłofiltrowy na wykonanie określonych robót. Będzie to rozwiązaniem z całą pewnością o wiele bardziej opłacalnym, gdyż nie trzeba ponosić kosztów zakupu zestawu i jego konserwacji, a raz w roku wynajęcie takiego zestawu nie powinno stanowić zbyt wielkiego obciążenia dla budżetu przedsiębiorstwa.

Author Image
admin