Wzmocnienie struktury gruntu poprzez zastosowanie geowłókniny.

Wzmocnienie struktury gruntu poprzez zastosowanie geowłókniny.

Współczesne budownictwo hydrotechniczne i drogowe, w celu wzmocnienia struktury gruntu w jego przypowierzchniowej warstwie, stosuje nowoczesne materiały geosyntetyczne, czyli wszelkiego rodzaju geowłókniny. Są to materiały wykonane z włókien polimerowych, tworzące razem płaską strukturę, połączone ze sobą poprzez zaplatanie, zgrzewanie czy też zszywanie, których celem jest ograniczenie procesu erozji gleby, oraz wzmocnienie przypowierzchniowej warstwy gruntu. Przyjrzyjmy się nieco ich zastosowaniu i parametrom technicznym, aby określić ich wpływ na trwałość nowo budowanych dróg szybkiego ruchu, autostrad, czy też wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych, a także składowisk odpadów.

Zatrzymanie procesu erozji gleb poprzez geowłókninę.

Przede wszystkim trzeba sobie tutaj powiedzieć, iż erozja gleb jest procesem trwałym, powolnym i systematycznym. Dotychczas, wszelkie nasypy drogowe czy też kolejowe, ulegały systematycznej erozji, wynikającej z działania silnych wiatrów czy też opadów deszczu na glebę, która w ten sposób była wydmuchiwania i wypłukiwana. Obecnie możemy ten proces dość skutecznie zatrzymać, dzięki czemu nie będziemy mieć do czynienia z systematycznym zamulaniem kanałów melioracyjnych wzdłuż linii kolejowych czy tez nowych dróg i autostrad. Niezbędna jednak będzie nam do tego celu odpowiednio dobrana geowłóknina do wzmacniania gruntu. Materiał ten należy zabudować w przypowierzchniowej warstwie gleby, na głębokości w granicy do kilku centymetrów, co zapewni zbrojenie wierzchniej warstwy, najbardziej narażonej na procesy erozyjne. Ponadto, warto także pamiętać o tym, iż geowłóknina będzie charakteryzować się dość sporym przelotem pomiędzy włóknami, co też ułatwi przerastanie korzeni roślinności. Dobre zaś utrzymanie roślinności na wierzchniej warstwie także będzie dodatkowo wstrzymywać procesy erozyjne, wobec czego warto jednak tutaj poświęcić odpowiednie fundusze na tego typu inwestycję, gdyż będzie to znacznie wydłużać nam trwałość nowo budowanych dróg czy też linii kolejowych.

Geowłókniny dobrej jakości.

Oczywiście geowłókniny mogą być wytwarzane w różnych technologiach, przy zastosowaniu różnych materiałów polimerowych, wobec czego też, będziemy mieć do czynienia z różnym poziomem ich jakości. Im lepszej jakości zastosowana geowłóknina, tym większy poziom trwałości nasypów osiągniemy. Lepszy poziom zabezpieczenia nasypów przed erozją, a to w tym przypadku jest przecież kwestią najważniejszą. Dlatego też, nie każda oferta geosyntetyków będzie dla wykonawcy tak samo dobra i skuteczna. Trzeba będzie tutaj starannie sprawdzić, jakość planowanych do zastosowania geowłóknin, aby ostatecznie wybrać te, charakteryzujące się zdecydowanie najlepszymi parametrami technologicznymi, co tez przekładać się będzie na o wiele lepsze wzmacnianie struktury gleby i zabezpieczanie jej przed erozją.

Author Image
admin