Efektywne wykorzystanie materiałów geosyntetycznych.

Efektywne wykorzystanie materiałów geosyntetycznych.

W czasie ostatnich kilku, kilkunastu lat, w branży budownictwa technicznego, poczyniono znaczne postępy technologiczne, dzięki którym wznoszone konstrukcje techniczne stały się trwalsze i bardziej wytrzymałe na działanie warunków atmosferycznych czy też obciążenia eksploatacyjnego. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli nowo budowane drogi i autostrady, linie kolejowe, czy też nawet sztuczne zbiorniki wodne oraz składowiska odpadów. Technologie zaś stosowane w ich budowie to głównie materiały geosyntetyczne, które zapewniają stabilizację i wzmocnienie konstrukcji ziemnych, takich jak wszelkiego rodzaju nasypy, skarpy, brzegi rzek i zbiorników.

Funkcje materiałów geosyntetycznych.

Warto tutaj od razu powiedzieć, iż materiałów geosyntetycznych mamy stosunkowo sporo, toteż trudno powiedzieć w kilku słowach o ich funkcjonalności, wyczerpując całkowicie temat. Niemniej jednak można pokrótce opisać ich przeznaczenie. Przede wszystkim będą one pełnić funkcje stabilizujące warstwy gruntu, czy tez nawet podbudowy w przypadku dróg i autostrad. Tutaj wykorzystywane będą na przykład geosiatki typu miragrid, które gwarantują ustabilizowanie podbudowy i zapewnienie jej stałej pozycji niezależnie od nacisku sił eksploatacyjnych, czy też lokalnych warunków gruntowo terenowych. Wpływa to bardzo korzystnie na trwałość dróg, bowiem im trwalsza podbudowa, tym lepiej trzymać się będzie sama nawierzchnia bitumiczna. Można tutaj więc powiedzieć, iż poprzez zastosowanie materiałów geosyntetycznych, w branży budownictwa drogowego, udało nam się osiągnąć znaczny postęp, zapewniając większą trwałość i wytrzymałość na obciążenia nowo budowanych dróg i autostrad, co rzecz jasna przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Geosyntetyki wielofunkcyjne.

Osobną kategorią materiałów geosyntetycznych będą geotkaniny i geokompozyty. Szczególnie te drugie zasługują na naszą uwagę, bowiem stanowią połączenie dwóch i więcej geosyntetyków, wykorzystując ich wspólne właściwości, dzięki czemu geokompozyt może pełnić więcej funkcji. Możemy na przykład zetknąć się z geokompozytami składającymi się z dwóch geotkanin, z czego jedna będzie pełnić funkcje filtracyjne, druga zaś będzie tutaj pełnić funkcje wzmacniające i zabezpieczające. Wartym podkreślenia jest fakt, iż geokompozyty znajdują obecnie coraz szersze zastosowanie, przede wszystkim dzięki swojej wszechstronności i bardzo dobrym parametrom technicznym. Musimy jednak pamiętać, iż w wielu przypadkach nie jest ekonomicznie i technologicznie uzasadnione ich stosowanie, bowiem nie trzeba spełniać wymagań, jakie nam gwarantują. W takich okolicznościach pojedynczy geosyntetyk, powinien być rozwiązaniem w stu procentach wystarczającym, gwarantującym odpowiednią funkcjonalność a jednocześnie nie pochłaniającym zbyt olbrzymich kosztów związanych z budową danej konstrukcji technicznej.

Author Image
admin