Geokompozyty i ich zastosowanie w budownictwie inżynieryjnych.

Geokompozyty i ich zastosowanie w budownictwie inżynieryjnych.

Materiały geosyntetyczne to jedne ze zdecydowanie najnowocześniejszych rozwiązań we współczesnym budownictwie inżynieryjnym. Zapewniają nam cały szereg korzyści w zakresie wznoszenia nowych konstrukcji budowlanych, głównie gruntowych, aczkolwiek nie zawsze będziemy potrzebować takich samych parametrów geosyntetyku. Czasami będziemy wręcz potrzebować parametrów, które posiadają dwa lub więcej różnych geosyntetyków. W takich przypadkach, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie geokompozytów, które stanowią skuteczne połączenie dwóch lub więcej geosyntetyków.

Trzeba tutaj od razu zaznaczyć, iż geokompozyty to także materiały geosyntetyczne. Łączą one w sobie funkcjonalność dwóch lub większej nawet ilości materiałów pojedynczych, takich jak chociażby geosiatki, geowłókniny, czy też geotkaniny. Dzięki temu możliwe jest w jednym zastosowaniu, skorzystanie z właściwości większej ilości materiałów geosyntetycznych, co z reguły okazuje się być bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Podstawowe geokompozyty.

Tak jak już wspomnieliśmy, geokompozyty to połączenie kilku rodzajów materiałów geosyntetycznych, w celu wykorzystania ich właściwości. Wśród najczęściej stosowanych geokompozytów, możemy znaleźć następujące rodzaje tego typu materiałów:

  • Geowłóknina filtracyjna Polyfelt F – składająca się z dwóch warstw wzmacnianej mechanicznie geowłókniny z włókien ciągłych. Jedna warstwa pełni funkcję filtracyjną, natomiast druga jest jego warstwą ochronną.
  • Geowłókniny Polyfelt PGM i PGM-G – to materiały polipropylenowe, z wzmacnianych mechanicznie włókien ciągłych. Są dodatkowo stabilizowane przeciwko szkodliwemu wpływowi promieniowania UV. Są to geokompozyty wysokiej wytrzymałości, wzmacniane dodatkowo włóknem szklanym.
  • Geokompozyty Rock PEC – geokompozyty w dwóch rodzajach. Jednokierunkowe – stosowane do krótko i długookresowego zbrojenia gruntu; dwukierunkowe do zbrojenia i stabilizacji podłoża.

Oczywiście geokompozytów jest o wiele więcej. Trzeba tutaj także wspomnieć o wszelkiego rodzaju matach antyerozyjnych, które także spełniają warunki zaszeregowania ich do tej grupy. Niemniej jednak, wymienione powyżej geokompozyty stanowią najczęściej stosowane materiały, ze względu na ich bardzo dobre właściwości.

Gdzie stosowane są geokompozyty?

Przede wszystkim, znajdują one zastosowanie w budownictwie technicznym i inżynieryjnym. Spełniają cały szereg zadań począwszy od stabilizacji podłoża czy też warstw gruntu, aż do zbrojenia warstw podbudowy. Zapewniają także możliwość odprowadzania wody w swojej płaszczyźnie, co zapewnia skuteczną ochronę warstwy podbudowy przed przemakaniem a tym samym przed osiadaniem. Generalnie rzecz więc ujmując, trzeba tutaj stwierdzić, iż geokompozyty to bardzo dobre i popularne materiały geosyntetyczne o bardzo szerokim zastosowaniu.

Author Image
admin