Jak wziąć kredyt hipoteczny?

Jak wziąć kredyt hipoteczny?

Nadal spora część Polaków ubiega się o kredyt hipoteczny, by móc spełnić swoje marzenie o własnym „M”. Bez względu na rodzaj nieruchomości czy lokalizację mieszkania albo domu, warunku, jakie musi spełnić potencjalny kredytobiorca, są takie same. W przypadku kredytów hipotecznych wdrożona została tzw. Rekomendacja S, zgodnie z którą chronione są interesy kredytobiorca, jak i instytucji bankowych. I chociaż każdy bank może prowadzić własną politykę kredytową, to jednak musi ustalać zasady udzielania kredytów mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa oraz normami unijnymi.

Warunki kredytów hipotecznych

Pamiętajmy, że kredyt hipoteczny udzielany jest na dużą wartość i długi czas współpracy z bankiem. To dlatego musi być minimalizowane ryzyko kredytowe. Banki zabezpieczają się przed ewentualną niewypłacalnością, nakładając dodatkowe warunki do spełnienia i dopiero wtedy możliwe staje się spełnienie marzenia, jakim jest własny dom. Okolice Warszawa czy każdego innego miasta, nie mają żadnego znaczenia, bo identyczne reguły obowiązują na terenie całej Polski. Znaczenia nie ma też nawet rodzaj nieruchomości – w ten sam sposób przebiega kredyt hipoteczny przy kupnie mieszkania, wolnostojącego domu, szeregowca czy namiastki domu, jakim są bliźniaki. Łomianki są zresztą świetnym przykładem tego, że wszelkie typy nieruchomości cieszą się dzisiaj podobnym zainteresowaniem.

Podstawą uzyskania kredytu hipotecznego jest nie tylko wskazanie konkretnej nieruchomości, ale również posiadanie zdolności kredytowej. Bank zawsze generuje raport BIK, weryfikuje historię kredytową, sprawdza wysokość osiąganych zarobków, sprawdza ich źródło oraz szacuje comiesięczne koszty. Dopiero wtedy wystawia decyzję o zaciągnięciu kredytu.

Co ważne, w przypadku kredytu hipotecznego konieczne staje się wpłacenie tzw. wkładu własnego. Dzisiaj jest to minimum 20% wartości całego zobowiązania. Nie ma za to możliwości, by kredyt hipoteczny był udzielony bez wkładu własnego. Co prawda ten może być obniżany, natomiast przeważnie wiąże się to z pogorszeniem warunków kredytowych.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu na mieszkanie musi być podjęta racjonalnie. Przecież współpraca z bankiem trwa od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Potencjalny kredytobiorca musi być pewny, że będzie go stać na regularną spłatę comiesięcznych rat, a ich wysokość nie zaburzy płynności finansowej.

Author Image
admin