Nowoczesne maty antyerozyjne Polymat i ich zastosowanie.

Nowoczesne maty antyerozyjne Polymat i ich zastosowanie.

Współczesne budownictwo techniczne wymaga stosowania coraz bardziej nowoczesnych materiałów, zapewniających podniesienie poziomu trwałości budowanych konstrukcji. W tym celu obecnie najczęściej stosowane są materiały geosyntetyczne. Jednym z nich są maty antyerozyjne Polymat, zapewniające ochronę wszelkiego rodzaju nasypów i wałów przed erozją. Przynajmniej do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności, która zapewni trwałą i stabilną ochronę przez erozją. Warto tutaj przyjrzeć się nieco bliżej kwestii wykorzystania mat antyerozyjnych, bowiem jest to bardzo dobry materiał przyczyniający się do podniesienia poziomu trwałości i wytrzymałości wznoszonych konstrukcji ziemnych, nasypów, skarp itp.

Maty antyerozyjne Polymat – podstawowe informacje.

Zastosowanie mat antyerozyjnych zostało wymuszone przez proces wypłukiwania nasypów wzdłuż dróg czy też linii kolejowych poprzez opady atmosferyczne. Co prawda naturalna roślinność, będzie tutaj najlepszym zabezpieczeniem przed wypłukiwaniem, niemniej jednak we wczesnej fazie jej ukorzeniania się, funkcja antyerozyjna jest jeszcze stosunkowo słaba. Dlatego też, w tym przypadku wykorzystywane są maty antyerozyjne Polymat. Pozwalają one zabezpieczyć nasypy przed wypłukiwaniem do czasu ukorzenienia się warstwy roślinności. Dzięki temu też, nie tylko zabezpieczamy sam naszym ale także całą infrastrukturę drogową czy też kolejową. W przypadku wypłukiwania gruntu z nasypów, dochodziłoby bowiem do jej zamulania. Jednym słowem zastosowanie maty antyerozyjnej Polymat, przyczynia się do wyraźnych oszczędności w początkowym okresie użytkowania nowych dróg i linii kolejowych. Mata ta, jest odporna chemicznie i biologiczne, a jednocześnie nieszkodliwa dla środowiska. Dlatego też, po ukorzenieniu się roślinności nie ma potrzeby jej usuwania. Może ona być również stosowanych w obiektach mających bezpośredni kontakt z wodą pitną, na przykład przy zabezpieczeniu brzegów zbiorników wodnych przez ich erozją.

Podstawowe zastosowanie mat antyerozyjnych Polymat.

Oczywiście maty antyerozyjne Polymat będą cieszyć się bardzo szerokim zastosowaniem w wielu różnych przypadkach. wymienione powyżej przykłady stanowią tylko podstawowe zastosowanie i są jedynie kilkoma wyznaczonymi z wielu innych. Poniżej przedstawiamy listę bardziej wyczerpująco opisującą zastosowanie tego typu mat antyerozyjnych.

  • Budowa brzegów jezior, rzek, zbiorników i cieków wodnych oraz stawów.
  • Zabezpieczenie brzegów kanałów przeciwpowodziowych.
  • Zabezpieczenie antyerozyjne nasypów drogowych oraz kolejowych.
  • Konstrukcje z gruntów zbrojonych
  • Budowa ekranów dźwiękoszczelnych
  • Zabezpieczenie zboczy składowisk odpadów.

Generalnie rzecz biorąc, maty antyerozyjne będą stosowane wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność obsiewu trawą stromych zboczy i trzeba będzie zaczekać na jej ukorzenienie się. W tym czasie, należy też roślinność i grunt zabezpieczyć przez wypłukiwaniem poprzez opady atmosferyczne.

Author Image
admin