Odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów.

Odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów.

Odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów to technologia stosowana przede wszystkim w pozbywaniu się wody gruntowej z terenów podmokłych. Jest ona także wykorzystywana w pracach ziemnych, które z różnych przyczyn muszą być prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych. W takich sytuacjach bowiem, jakiekolwiek wykopy ziemne, natychmiast byłyby zalewane przesiąkającą wodą ze zbiornika. Dlatego też, należy w tego typu sytuacjach wykonać odpowiednią zaporę z systemu igłofiltrowego, który zabezpieczy wykopy przed ich zalewaniem. Trzeba jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż system igłofiltrowy powinien być zawsze bardzo precyzyjnie dostosowany do zakresu robót oraz do ilości wody, którą trzeba odsysać i następnie przetłoczyć na bezpieczną odległość.

Jak przebiega odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów?

Tego typu metoda odwadniania wymaga odpowiedniego przygotowania całej instalacji. W pierwszej kolejności należy prawidłowo zamontować same igłofiltry. Są to specjalne rury PCV o średnicy 32 lub 63mm i długości około 7-8 m. Z jednej strony są zakończone perforowaną częścią roboczą, która wprowadzana jest do gruntu poprzez jej wpłukiwanie. Głębokość wprowadzenia jest ściśle uzależniona od głębokości prowadzenia prac ziemnych i powinny być o co najmniej pół metra większa od nich.

W następnej kolejności, igłofiltry, podłączane są do kolektorów ssawnych umieszczonych wzdłuż wykopu. W kolektora są specjalnie przygotowane w tym celu króćce przyłączeniowe w odległości pół metra od siebie. Pozwala to na bodów rozstawu igłofiltrów, w zależności od intensywności napływu wody gruntowej. Przy mniejszym napływie, jedna instalacja wystarczy na dłuższy odcinek odwodnienia.

Ostatecznie, kolektory podłączone są do agregatów pompowych w taki sposób, aby sprostały one całej instalacji pod względem wydajności. W przypadku standardowych agregatów będzie to ilość maksymalnie 50 igłofiltrów na jeden agregat.

Realizowane w ten sposób odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów, pozwala nam na skuteczne pozbycie się wody gruntowej z terenu objętego pracami ziemnymi. Dzięki temu, woda gruntowa czy też napływająca ze zbiornika nie będzie stanowić zagrożenia dla realizacji prac ziemnych.

Dobór odpowiednich elementów instalacji.

Aby odwadnianie z zastosowaniem igłofiltrów mogło być realizowane na odpowiednim poziomie, trzeba przede wszystkim prawidłowo dobrać wszystkie elementy instalacji igłofiltrowej. Chodzi tutaj głównie o określenie rozstawu igłofiltrów, dobór głębokości ich wpłukania, oraz mocy agregatu pompowego. Szczególnie istotne jest prawidłowego dobranie agregatu. Musimy pamiętać, iż wszystkie agregaty do odwodnień metodą igłofiltrową, będą mieć ściśle określoną maksymalną wydajność. Dlatego też, nie będziemy mogli zastosować do konkretnego modelu agregatu, większej ilości igłofiltrów danej średnicy, niż przewidział to producent. Po prostu taka instalacja nie będzie mogła prawidłowo pracować, co w tym przypadku jest kwestią najważniejszą.

Author Image
admin