Wycena domu w Poznaniu

Wycena domu w Poznaniu

Kupno domu zawsze jest sporą inwestycją, niezależnie od tego, czy ma on już właściciela, czy jest świeżo zbudowany albo w trakcie realizacji. Taka transakcja powinna być oparta na rzetelnej wiedzy dotyczącej realnej wartości obiektu. Na tej podstawie wyznacza się cenę kupna, korzystną dla sprzedającego i akceptowalną przez nabywcę. Rynek nieruchomości jest zróżnicowany w różnych regionach kraju.

Wartość domu na rynku nieruchomości.

Na przykład wycena domu w Poznaniu może być inna niż wycena budynku o podobnej kubaturze i standardzie, ale znajdującego się w innej miejscowości. Liczy się bowiem nie tylko wielkość i stan techniczny domu, ale również jego lokalizacja, otoczenie przyrodnicze, drogi dojazdowe i dostęp do instytucji użyteczności publicznej.

Wycena domu w Poznaniu

Podstawą do wyceny jest operat szacunkowy sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego. W dokumencie tym zawarty jest opis domu i opinia o jego stanie. Powinny też być zamieszczone zdjęcia i rozrysowany plan z rozkładem pomieszczeń. Ważne jest też podanie, czy są zabezpieczenia w postaci ogrodzeń, domofonów lub okolicznego monitoringu. Liczy się również rok budowy i to, czy dom mieści się w centrum Poznania, na peryferiach, albo w osiedlu o podobnej zabudowie. Na podstawie tych wszystkich danych rzeczoznawca – po zbadaniu i przeanalizowaniu lokalnego rynku nieruchomości, podaje szacunkową kwotę, za jaką budynek może być sprzedany w danym momencie.

Dlaczego warto zlecić wycenę rzeczoznawcy?

Operat szacunkowy jest podstawowym i niepodważalnym źródłem informacji o realnej wartości budynku. Stąd gwarancja, że zostanie on nabyty po cenie adekwatnej do aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości. Dokument ten może być również wykorzystany do wszelkich czynności prawnych i rozliczeń podatkowych. Rzeczoznawca majątkowy z Poznania służy również fachowym doradztwem dotyczącym rozpoznania stanu prawnego budynku kupowanego od poprzedniego właściciela. Uniknie się przez to ewentualnych kłopotów z niezgłoszonymi współwłaścicielami albo niespłaconymi wierzytelnościami.

Author Image
admin