Wydajne i bezpieczne dozowniki wibracyjne materiałów sypkich

Wydajne i bezpieczne dozowniki wibracyjne materiałów sypkich

Dal celów marketingowych często używa się określenia – urządzenie inteligentne. Oczywiście ma to niewiele wspólnego z psychologicznym pojęciem inteligencji. Pod tym słowem kryje się raczej właściwość polegająca na samoczynnym reagowaniu  na zmienne potrzeby. Ma to wpływ na szybkość, precyzję i wydajność maszyny. Inteligentnymi w tym znaczeniu można nazwać dozowniki wibracyjne materiałów sypkich.

Zastosowanie dozowników wibracyjnych

Urządzenia te stosowane są w przemyśle budowlanym, chemicznym i wielu innych branżach. Służą one do automatycznego porcjowania różnego rodzaju proszków i granulatów w procesie produkcji, do mieszalników i pakowaczek.Chodzi o to, aby surowiec był dostarczany w odpowiedniej ilości i w ustalonym czasie. System czujników reguluje ilość i tempo podawania proszku, dzięki czemu praca urządzenia jest stabilna i płynna, więc proces podawania surowca może się odbywać w sposób ciągły.

Dozowniki mogą się uczyć?

Zastosowanie zasady utraconej masy z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego  sprawia, że prędkość dozowania jest korygowana odpowiednio do ilości podawanego surowca. Cały proces jest nieustająco monitorowany, w razie potrzeby urządzenie samoistnie dokonuje zmiany kalibracji i prędkości dozowania. W związku z tym dawkowanie proszku w stałym cyklu jest równomierne. Takie „uczenie się” czyli dostosowanie do zmiennych parametrów upraszcza obsługę maszyny przez operatorów.

Budowa i wyposażenie

Dozowniki wibracyjne wykonane są ze stali nierdzewnej starannie wypolerowanej. Jest to tworzywo trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Podajnik może być ślimakowy lub taśmowy. Szczelność urządzenia uzyskuje się przez zabezpieczenia elastycznymi rękawami pomiędzy zasobnikiem a tacą podającą produkt, a zasobnik zasypowy posiada pokrywę.  Elektromagnetyczny napęd wibracyjny reguluje amplitudę drgań od 0 do 100%. Zastosowany jest ultradźwiękowy system pobudzania i oczyszczania ścian zbiornika.

Ekologia i bezpieczeństwo

Dozowniki wibracyjne charakteryzują się niskim poborem prądu. Wpływa to na niewysoki koszt eksploatacji oraz  oszczędność energii elektrycznej. Poprzez pełną szczelność pracującego urządzenia, nie dochodzi do zanieczyszczenia środowiska. Gwarantuje to też pełne bezpieczeństwo operatorów urządzeń, bo pyły nie przedostaną się do ich płuc podczas obsługi maszyn. Urządzenie jest łatwe do utrzymania w czystości a jego praca jest cicha. Dzięki spełnieniu tych wszystkich warunków, dozowniki wibracyjne w pełni odpowiadają obowiązującym przepisom BHP.

Author Image
admin