Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym.

Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym.

Każdy dom jednorodzinny, na chwilę obecną musi być wyposażony w sprawnie działającą i w pełni bezpieczną w użytkowaniu instalację elektryczną. Wystarczy spróbować sobie wyobrazić nasze codzienne życie bez elektryczności. Obecnie jesteśmy wręcz od niej uzależnieni. Pozwala nam pracować po zmroku, czy też nawet w nocy, co w innych okolicznościach nie było możliwe. Musimy jednak pamiętać, iż prąd elektryczny niesie za sobą także poważne zagrożenia, przed którymi powinniśmy się prawidłowo zabezpieczyć. Warto przyjrzeć się tej kwestii nieco bliżej, bowiem bezpieczeństwo przy eksploatacji prądu elektrycznego, to kwestia zdecydowanie najważniejsza.

Podstawy bezpieczeństwa z prądem elektrycznym.

Przede wszystkim, korzystając z prądu elektrycznego, powinniśmy zachować najwyższe środki ostrożności. Są one stosunkowo proste, ale jak pokazują wszelkie statystyki, bardzo często zapominamy o tych podstawowych środkach bezpieczeństwa, wobec czego warto je tutaj wyszczególnić.

  • Nigdy nie używamy urządzeń wyraźnie uszkodzonych. W szczególności nie wkładamy do gniazdka przewodów z wyraźnymi pęknięciami.
  • Nigdy nie korzystamy z gniazdek elektrycznych, które są luźne i wypadają ze ściany.
  • Nie przeprowadzamy jakichkolwiek prac związanych z naprawą gniazdek bez odcięcia dopływu prądu na bezpieczniku głównym.
  • Pod żadnym pozorem nie sprawdzamy ręką czy w gołym przewodzie elektrycznym jest prąd – od tego są specjalne śrubokręty-próbniki.

Wydawać by się mogło, iż są to zasady banalnie proste, jednakże bardzo często dochodzi do różnorodnych wypadków właśnie przez wzgląd na naszą nieostrożność czy też wręcz głupotę. Dlatego też, warto sobie powyższe zasady przypomnieć i utrwalić, gdyż mogą nam uratować zdrowie, a niejednokrotnie nawet życie.

Bezpieczna instalacja elektryczna.

Drugą kwestią będzie tutaj sama instalacja elektryczna. Musi ona być wykonana zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami, bowiem jakiekolwiek odstępstwa będą najczęściej przyczyną poważnych w następstwach wypadków. Wśród najważniejszych wytycznych, znajdziemy przede wszystkim takie, które mówią aby stosować przewody o przekroju dopasowanym do planowanego obciążenia danej linii. Znajdziemy także przykaz, aby wykorzystywać odpowiednie gniazdka elektryczne do instalacji wewnętrznych, gdyż muszą one spełniać nieco odmienne wytyczne. Przy projektowaniu instalacji, warto także od razu uwzględnić kwestię tego, aby każde pomieszczenie znajdywało się na odrębnym bezpieczniku. Pozwoli nam to na bezproblemowe przeprowadzania jakichkolwiek prac naprawczych czy też modernizacyjnych na instalacji w jednym pomieszczeniu, bez konieczności wyłączania prądu w całym domu.

Generalnie chodzi tutaj o to, aby instalacja była wykonana z zachowaniem wszystkich wytycznych, gdyż tylko w taki sposób możemy zagwarantować sobie maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz samej elektryczności.

Author Image
admin