Technologia igłofiltrowa. Odwadnianie terenów podmokłych.

Technologia igłofiltrowa. Odwadnianie terenów podmokłych.

Odwadnianie terenów podmokłych, na których mają być prowadzone prace budowlane to bardzo wymagające zadanie, do którego niezbędne jest zastosowanie odpowiedniej technologii. Tutaj niestety nie sprawdzą się klasyczne pompy zatapialne, stosowane powszechnie do odwadniania zalanych wykopów budowlanych. My nie możemy w tym przypadku dopuścić do napływu wody gruntowej do wykopów. W takim przypadku uległyby one zawaleniu. Dlatego też, w tego typu sytuacjach z pomocą przychodzi nam technologia igłofiltrowa. Jest to bardzo dobre i stosunkowo jeszcze nowoczesne rozwiązanie, pozwalające na osuszenie terenu objętego robotami z wody gruntowej. Pozwala też na swoje zastosowanie w innych przypadkach, na które również warto zwrócić uwagę.

Czym jest technologia igłofiltrowa i gdzie możemy ją zastosować?

Odwadnianie igłofiltrami to rozwiązanie stosunkowo młode, aczkolwiek już dość upowszechniony w naszym kraju. Stosowane jest przede wszystkim przez duże firmy budowlane, zajmujące się dużymi inwestycjami, jak chociażby budowa dróg, autostrad czy też linii kolejowych. Przy tego typu inwestycjach bardzo często linia kolejowa lub droga z przyczyn technicznych musi być prowadzona przez teren podmokły. Technologia igłofiltrowa, pozwala na skuteczne obniżenie poziomu wody gruntowej, na czas realizacji robót ziemnych. Dzięki temu w wykopach nie pojawia się woda stanowiąca poważne zagrożenie do procesu budowlanego oraz dla trwałości wykonywanych konstrukcji inżynieryjnych.

technologia igłofiltrowaJeśli zaś chodzi o zastosowanie tego typu rozwiązań, to technologia igłofiltrowa jest wykorzystywana w następujących przypadkach:

  • Budowa linii kolejowych, dróg i autostrad w terenie podmokłym.
  • Budowa mostów nad rzekami.
  • Realizacja wszelkich inwestycji budowlanych w pobliżu, lub też nawet w bezpośrednim sąsiedztwie rzek, jezior oraz innych zbiorników wodnych.
  • Budowa murów oporowych oraz wałów przeciwpowodziowych.

We wszystkich tych, wymienionych powyżej przypadkach, zachodzi konieczność realizacji prac budowlanych w terenie mokrym, podmokłym, bagnistym. Aby to jednak było możliwe, należy teren w pierwszej kolejności sprawnie osuszyć. W tym zakresie jedynie technologia igłofiltrowa jest wystarczająco dobrym rozwiązaniem. Jakiekolwiek inne rozwiązania są niewystarczająco skuteczne w tym zakresie.

Jak działa odwadnianie igłofiltrami.

Sama instalacja igłofiltrowa składa się z igłofiltrów, kolektorów ssawnych oraz agregatu pompowego i węży tłocznych.

kolektor ssawny podłączony do agregatu pompowegoIgłofiltry – to specjalne rury PCV o średnicy 32 lub 63 mm (1-2”) zakończone z jednej strony perforowaną końcówka roboczą. Są one wprowadzane do gruntu poprzez wpłukiwanie na głębokość większą niż głębokość planowanych robót ziemnych. Z drugiej strony podłączone są do kolektora ssawnego. Do jednego kolektora może być podłączonych nawet do 50 igłofiltrów, aczkolwiek jest to także uzależnione od rodzaju zastosowanego agregatu pompowego. Kolektory ssawne to rury o większej średnicy ze specjalnie przygotowanymi króćcami przyłączeniowymi do igłofiltrów. Zazwyczaj są to kilkumetrowe rury, które możemy swobodnie łączyć ze sobą w dłuższe odcinki.

Kolektory ssawny jest następnie podłączony do agregatu pompowego, który stanowi tutaj serce całej instalacji. To on wytwarza podciśnienie, zapewniając tym samym możliwość zasysania wody pojawiającej się w sąsiedztwie igłofiltrów zatopionych w gruncie. Z biegiem czasu, po uruchomieniu całego zestawu, woda zaczyna być odsysana z gruntu, przez co w ternie objętym robotami robi się po prostu sucho. Można będzie przystąpić do realizacji prac gruntowych i inżynieryjnych, w bezpiecznych dla ludzi i całej inwestycji warunkach.

Podsumowanie

Trzeba więc przyznać, iż technologia igłofiltrowa jest stosunkowo zaawansowana, ale przede wszystkim wyjątkowo pożyteczna. Dzięki jej zastosowaniu możemy zrealizować o wiele bardziej wymagające inwestycje z zakresu budownictwa inżynieryjnego, co pozwala nam na osiąganie lepszej efektywności naszych inwestycji budowlanych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat technologii igłofiltrowej, zapraszamy na stronę igłofiltry w Poznaniu. Znajdziesz tam najważniejsze informacje na temat technologii, oraz sprawdzisz aktualne ceny zakupu oraz wynajmu zestawów igłofiltrowych w Wielkopolsce.

Author Image
admin